Kedvezményezettek:

„Fiatal mezőgazdasági termelő”, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 éves (a pályázat beadásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét), megfelelő mezőgazdasági szakértelemmel rendelkezik, és aki első alkalommal kezd gazdálkodást egy gazdaságban, mint a gazdaság vezetője.

vissza nem térítendő támogatás:

 • 70.000 euro

A MEZŐGAZDASÁGI EGYSÉG GAZDASÁGI DIMENZIÓJA:

 • min. 8 000 SO – hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén
 • min. 12 000 SO – síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén
 • min. 2.300 SO – a védett területeken termesztett zöldségfélékre

A mezőgazdasági egység maximális gazdasági dimenziója 100 000 SO lehet.

Minden egyes hektár kultúrának, állatfajtának, illetve állatkategóriának van egy bizonyos SO értéke, a gazdaság teljes SO-értékének kiszámításakor a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, és így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO számolóval és megbizonyosodhat arról, hogy a minimális feltételt teljesíti-e.

Két részletben folyósítják az alábbiak szerint:

 • első részlet előleg formájában: a támogatás összegének 75%-a
 • második részlet: a támogatás összegének 25%-a. A második részletet a gazda az üzleti terv keretében javasolt célok megvalósítása után kapja meg (saját mezőgazdasági termékek értékesítése, új mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása).

A pályázónak igazolnia kell, hogy az üzleti tervben előirányzott beruházások értéke a támogatás értékének legalább 40%-át teszi ki.

A gazdaságnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:

 • a mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója min. 8000 SOC – hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén, vagy min. 12000 SOC – síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén
 • a mezőgazdasági egység be kell legyen jegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába (IACS). A mezőgazdasági egység bejegyzése, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy cégként van bejegyezve nem lehet régebbi mint 24 hónap a támogatási kérés benyújtásának időpontjában.

Ez alól kivételt képeznek azok a gazdaságok, akik több mint 24 hónappal a támogatási kérelem benyújtása előtt már rendelkeztek családi kerttel és/ vagy saját fogyasztásra szánt állatokkal és soha nem kaptak támogatást nemzeti és/vagy európai alapokból mezőgazdasági tevékenységükre.

Az állatok esetében a határértékek az alábbi táblázatban szerepelnek:

SSz.ÁllatfajokEgyedek száma/ méhcsaládok száma
1.SzarvasmarhaMax. 2
2.BivalyMax. 2
3.BárányMax. 50
4.KecskeMax. 25
5.SertésMax. 6
6.MéhMax. 75 méhcsalád
7.SzárnyasokMax. 100
 • a mezőgazdasági egység mikró- vagy kisvállalkozásként van bejegyezve a pályázat leadásának időpontjában
 • a vállalkozás bejegyzése, és/vagy annak mezőgazdasági tevékenysége, nem lehet régebbi mint 24 hónap a támogatási kérés benyújtásának időpontjában
 • az a fiatal gazda, aki 24 hónapnál régebbi vállalkozással szeretne pályázni, a mezőgazdasági CAEN kód engedélyeztetése nem lehet régebbi mint 24 hónap a pályázat leadásának időpontjában.

A pályázónak meg kell felelnie a következő kötelező feltételeknek:

 • a fiatal mezőgazdasági termelőnek abban a közigazgatási egységben kell letelepednie, ahol a gazdaságot nyilvántartásba vették
 • ha a pályázónak van egy másik munkahelye, annak székhelye, tevékenysége ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie, ahol a gazdasága működik
 • a vállalkozás székhelyének, amely már meg van, vagy amelyet kötelező módon meg kell nyitnia, ott kell lennie, ahol a gazdasága van
 • kell rendelkeznie valamilyen mezőgazdasági szakirányú képesítéssel (középiskola, felsőfokú végzettség, szakképesítés, képzés), vagy vállalnia kell, hogy a második részlet kérésének letevéséig elvégzi azt
 • abban az esetben, ha a pályázó nappali tagozaton tanul, a tanintézménynek ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie, ahol a gazdasága működik.

Amennyiben ez a feltétel a kérelem benyújtásakor nem teljesül, minden olyan fiatal mezőgazdasági termelőnek, akinek lakóhelye/munkahelye/oktatási intézménye nem ugyanabban a körzetben vagy a gazdaság nyilvántartásba vételének körzetével határos területen található, lehetősége van arra, hogy a finanszírozási szerződés aláírásakor benyújtja a lakóhelyre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat. Igazolhatják munkahelyük székhelyének változását, illetve azt is hogy ugyanazon körzetben vagy a körzettel szomszédos területen lévő egyetemet választották, amelyben az üzemet nyilvántartásba vették, vagy választhatják a látogatás nélküli képzést, ebben az esetben nincs behatárolva a körzet.

A PÁLYÁZAT FUTAMIDEJE:

 • megvalósítási időszak – minimum 2 év, maximum 3 év vagy 5 év a gyümölcs- és csemegeszőlő-ágazat esetében – Ebben az időszakban kell megtörténnie a fent említett saját mezőgazdasági termékek értékesítésének és az új mezőgazdasági eszközök beszerzésének, valamint minden beruházásnak.
 • után követési időszak – 5 év– az után követési (monitorizálási időszak) a támogatás második részletének kifizetésétől számított 5 éves időszakot jelenti.

FIGYELEM!!! Egy családból (férj / feleség) csak egyik családtag részesülhet támogatásban.

A gazdaság átvétele férj és feleség esetében nem számít bele a pontozásba.

A publikált konzultatív pályázati útmutató szerint a hegyvidéki és síkvidéki pályázatok pontozását teljesen különválasztották az alábbiak szerint!

SÍKVIDÉKI GAZDASÁGOK

Pontozási rendszer

Minimum 25 pontot el kell érnie a pályázónak!

SorszámKiválasztási elvek és kritériumok  Pontozás
1.A képesítési szint (A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)Maximum 15 pont
   1.1 Felsőfokú, líceumi vagy poszt líceumi végzettség (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)15 pont
  1.2 Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)   10 pont
2.A védett területeken történő zöldségtermesztés ösztönzésének elve A pont megszerzéséhez a (meglévő és/vagy a projekt által javasolt) védett területek teljes területét fűtési rendszerrel kell ellátni.30 pont
   2.1 A kérelmezőnek a gazdaságban legalább 7 100 EUR értékű, védett területen lévő zöldségfélékből álló standard termeléssel kell rendelkeznie, és a védett területek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást kell javasolnia.30 pont
2.2 A kérelmezőnek a gazdaságában 2 300 és 7 100 euró közötti szabványos termelési értékű, védett területeken termesztett zöldségekből álló termés van, és a projekt keretében a védett területek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást javasol.20 p
3.Gazdaságok egyesítésének elve  Maximum 10 pont
   3.1 – A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól.  10 pont
  3.2 – A pályázó legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz7 pont
3.3 – A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át5 pont
4.Gazdasági szerepet betöltő társulási formához való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet)10 pont
 4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja.10 pont
5.A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve (A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.)10 pont
 5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét, és állattartó gazdaságok esetében az összes állatállományt.10 pont
6.Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz:25 pont
 6.1 – Ökológiai gazdálkodás5 pont
6.2 – Biológiai kártevőirtás/biológiai beporzás10 pont
6.3 – Körforgásos gazdaság/ megújuló energia használata/ energiafüggetlen csepegtető öntözőrendszerek (a támogatás értékének legalább 10%-a)10 pont
 A 6.1, 6.2 és 6.3 pontok összevonhatóak. A biológiai beporzás esetében a 6.2 szerint 10 pont adható a védett területeken biológiai beporzási módszereket alkalmazó kérelmezőknek, és 5 pont adható a legalább 5 méhcsaláddal rendelkező kérelmezőknek, még akkor is, ha nem rendelkeznek mezőgazdasági földterülettel.   A 2.1. pont szerinti pontokat kapó pályázók esetében a 6.3. pontok akkor adhatók, ha a megújuló energiába és/vagy öntözésbe történő beruházás/beruházások a projekt által megcélzott védett területek teljes területét lefedik. Egyéb pályázók esetében a pontok akkor adhatók, ha a támogatás értékének legalább 10%-át a körforgásos gazdaságba/megújuló energiába/csöpögtető öntözésbe fektetik be.
 TOTAL100 PONT

HEGYVIDÉKI GAZDASÁGOK

Pontozási rendszer

Minimum 25 pontot el kell érnie a pályázónak!

SorszámKiválasztási elvek és kritériumok  Pontozás
1.A képesítési szint (A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)Maximum 15 pont
   1.1 Felsőfokú, líceumi vagy poszt líceumi végzettség (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)15 pont
  1.2 Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)   10 pont
2.Az állattenyésztési ágazat előmozdításának elve25 pont
   2.1 A kérelmező gazdaságában az S.O. többsége az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódik (több mint 50%).25 pont
3.Gazdaságok egyesítésének elve  Maximum 15 pont
   3.1 – A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól.  15 pont
3.2 – A pályázó legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz10 pont
3.3 – A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át7 pont
4.Gazdasági szerepet betöltő társulási formához való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet)10 pont
 4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja.10 pont
5.A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve (A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.)5 pont
 5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét, és állattartó gazdaságok esetében az összes állatállományt.5 pont
6.Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz:30 pont
 6.1 – Ökológiai gazdálkodás10 pont
6.2 – Precíziós gazdálkodás, beleértve a termelési folyamatok optimalizálására szolgáló automatizált rendszereket (a támogatás értékének legalább 5%-a)10 pont
6.3 – Körforgásos gazdaság/ megújuló energia használata (a támogatás értékének legalább 10%-a)10 pont
 A 6.1, 6.2 és 6.3 pontok összevonhatóak.  
 TOTAL100 PONT

Írj egy hozzászólást

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük