Szarvasmarhatenyésztés

Székelyföldi léptékben a szarvasmarha tenyésztés jelentős mennyiségű gazdát, gazdaságot érint. A tradicionális vidéki háztartásban, gazdálkodói gyakorlatban igen elterjedt volt az 1-2 szarvasmarhát...

Méhészet

A mezőgazdaság legkisebb és egyben leghasznosabb munkásai a méhek. Azokon a területeken, ahol megfelelő egyedszámban fordulnak elő, az általuk beporzott területek akár 30%-kal több termést hozhatnak.

Zöldség - Gyümölcs - Gyógynövénytermesztés

Ez az ágazat a térség lakosságának korábbi gazdálkodási gyakorlatában csak kismértékben volt jelen, és – kevés kivételtől eltekintve – elsősorban a családi szükségletek biztosítását....

Oktatás

Az agráriummal kapcsolatos oktatás kérdése két nagy területre bontható. Az első csoportba a közép és felsőfokú képzési gyakorlat, a másodikba az intézményes keretek között megszervezett felnőttképzési formák tartoznak...

Növénytermesztés

A kollektivizálás előtti birtokstruktúra visszaállítása iránti társadalmi igény egy erősen felaprózott és szántóföldi növénytermesztés szempontjából kis léptékű parcellákból álló birtokrendszert...

Sertéstenyésztés

A székelyföldi térségben sokkal inkább beszélhetünk háztáji sertés-tartásról, semmint sertéstenyésztésről. A sertés a családok hússzükségletének fedezésében játszott meghatározó szerepet...

Biogazdálkodás

A biotermelés a térségben külsőmodellek hatására, bottom-up szerű folyamatként jelent meg, ebben a folyamatban fontos szerepet vállaltak a termelők által alakított egyesületek. A spontán szerveződési folyamat és az országos léptékű...

Juh- és kecsketenyésztés

A térség természeti adottságaiból fakadóan (legelős és kaszálóként hasznosított területek aránya) a juh—és kecsketenyésztés számára Székelyföld több része is ideális feltételeket biztosít. Ennek megfelelően ...

Vidéfejlesztési pályázati kiírások

Apró kicsi szöveg arról, hogy a pályázatok mennyire fontosak napjainkban, és mit teszünk azért, hogy a gazdákat támogassuk. Satöbbi szöveg erről a témáról, hogy töltse a helyet.