Zöldség – gyümölcs – gyógynövénytermesztés

Ez az ágazat a térség lakosságának korábbi gazdálkodási gyakorlatában csak kismértékben volt jelen, és – kevés kivételtől eltekintve – elsősorban a családi szükségletek biztosítását szolgálta. Az utóbbi másfél-két évtizedben fontos változások indultak be ezen a téren, a zöldség-, gyümölcstermesztés fokozatosan erősödő ágazattá vált. Ebben közrejátszott az új termékek és termelési technológiák megjelenése, a helyi és az egészséges élelmiszerek iránti igény erősödése, az ágazati támogatások (lásd: paradicsomtermesztés) hatása. Ez a folyamat napjainkban is erősödik, az ágazat súlyát az is növeli, hogy a hobbiszerű zöldség- és gyümölcstermesztés egyéni/családi léptékben divatos foglalkozássá vált. Különösen fontos folyamat a gyógynövénytermesztés térségi térnyerése.

A jelenlegi folyamatok nagy része spontán módon alakul, a termékforgalmazási akciók támogatása (vásárok), a vásárlói elvárások, a fejlesztési támogatások, a képzési programok erősítik az ágazatot. Ugyanakkor a rendszerszerű fejlesztési programok, stratégiai koncepciók hiánya az alkalmi, rövid távú, részleges megoldásokat hozza előtérbe.

A változás, előrelépés fontos lehetőségét jelentheti, ha a szaktanácsadás átfogja a termelési folyamat egészet, ha az értékesítés témakörre mellett a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kap a termelési technológia. Fejlesztési lehetőséget kínál az is, ha a termelői csoportok működése az érdekegyeztetés és érdekképviselet, illetve az értékesítési gondok megoldása mellett kiterjed a tudástartalmak programszerű gyarapítására és megosztására.

Felelős falugazdászok

Dávid Zoltán

Szakterület:

növénytermesztés

Hatos György

Szakterület:

kertészet, méhészet

Mihály Zsuzsanna

Szakterület:

biotermelés, engedélyeztetés és kertészet