Szántóföldi növénytermesztés

A kollektivizálás előtti birtokstruktúra visszaállítása iránti társadalmi igény egy erősen felaprózott és szántóföldi növénytermesztés szempontjából kis léptékű parcellákból álló birtokrendszert eredményezett. Az uniós csatlakozásig terjedően nem következett be változás a termelési gyakorlatban, megmaradtak a korábbi domináns fajták és termelési technológiák és értékesítési modellek. Jelenetős fejlődési korlátot képezett és képez ma is sok településen a tulajdonjogok hivatalos rendezésének késlekedése.

Ha az aktuális helyzetet vizsgáljuk, akkor kijelenthetjük, hogy több téren is vannak látható, tapasztalható változások. Egyrészt elindult egy lassú birtokkoncentráció (vannak olyan térségek, ahol ez a folyamat jóval előrébb tart). A szántóföldi növénytermesztés alakulásában fontos szerepet kapnak a termelői támogatások (jellemző példa a silókukorica termesztés növekedése), illetve egyes térségekben megjelent az integrátorokhoz kapcsolódó termelési gyakorlat (jellemző példa a repcetermelés térnyerése). Fontos változás az utóbbi időszakban a gépállomány cseréje, illetve lényeges mértékű bővülése.

Ezen a téren hasznosulhat legjobban az utóbbi évben kialakított, folyamatban lévő, sok gazdát érintő térségi támogatási gyakorlat. A fölaprózott térségi birtokszerkezet rövid távon nem tud lényeges mértékben megváltozni, nem várható az üzemszerűen működő farmok számának növekedése. A továbblépés számára olyan programok kidolgozására van szükség, amely tekintetbe veszi az ágazat működésének belső sokféleségét, valamint  a székelyföldi térség egyes régióinak eltérő talajtani, klimatikus, környezeti viszonyait.

Az előrelépés számításba vehető területei:

  • A kisebb és a közepes méretű területeken gazdálkodók fokozatos hálózati jellegű összekapcsolása olyan tevékenységi területeken mint az új termelési technológiák meghonosítása, gépállomány kapacitásának kihasználása, növényvédelem, értékesítés.
  • Mintagazdaságok létrejöttének szorgalmazása és támogatása.
  • Térségi adottságokhoz igazított közösségi gazdálkodási formák létrejöttének ösztönzése, működésének támogatása

Felelős falugazdászok

Dósa József Géza

Szakterület:

növénytermesztés

Ferencz Csibi Lóránd

Szakterület:

növénytermesztés

Szabó Ákos

Szakterület:

kapcsolattartás, támogatások