Kedvezményezettek:

Fiatal mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb 40 éves (a pályázat beadásának időpontjában még nem töltötte be a 41. életévét), megfelelő mezőgazdasági szakértelemmel rendelkezik, és aki első alkalommal kezd gazdálkodást egy gazdaságban, mint a gazdaság vezetője.

Vissza nem térítendő támogatás értéke:

 • 70.000 euro

A mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója:

 • min. 8 000 SO – hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén (a gazdaság legkevesebb 50 %-a hegyvidéken kell legyen)
 • min. 12 000 SO – síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén
 • min. 2.300 SO – a védett helyen termesztett zöldségfélékre (a támogatás második részletének a lehívásáig ezt meg kell növelni 7.100 SO-ig)

A mezőgazdasági egység maximális gazdasági dimenziója 100 000 SO lehet.

Minden egyes hektár kultúrának, állatfajtának, illetve állatkategóriának van egy bizonyos SO értéke, a gazdaság teljes SO-értékének kiszámításakor a különböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, és így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gazdasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO számolóval és megbizonyosodhat arról, hogy a minimális feltételt teljesíti-e.

Két részletben folyósítják az alábbiak szerint:

 • első részlet előleg formájában: a támogatás összegének 75%-a
 • második részlet: a támogatás összegének 25%-a. A második részletet a gazda az üzleti terv keretében javasolt célok megvalósítása után kapja meg (saját mezőgazdasági termékek értékesítése, új mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása).

A pályázónak igazolnia kell, hogy az üzleti tervben előirányzott beruházások értéke a támogatás értékének legalább 40%-át teszi ki.

Mielőtt a kifizetés második részletét lehívná a kérelmezőnek bizonyítania kell a mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének növekedését azáltal, hogy a kifizetés első részlete értékének legalább 30 %-át (ÁFA nélkül) olyan szervezeteken keresztül értékesítette, mint szövetkezetek, termelői csoportok, feldolgozó egységek, helyi piacok, alternatív értékesítési platformok (pl. e-kereskedelem, Agrohub), vagy közvetlenül a gazdaságban vagy termelői piacokon értékesítette.

A gazdaságnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:

 • a mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója min. 8000 SOC – hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén, vagy min. 12000 SOC – síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén, min. 2.300 SO – a védett helyen termesztett zöldségfélékre
 • a mezőgazdasági egység be kell legyen jegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába (IACS). A mezőgazdasági egység bejegyzése, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy cégként van bejegyezve nem lehet régebbi mint 24 hónap a támogatási kérés benyújtásának időpontjában.

Ez alól kivételt képeznek azok a gazdaságok, akik több mint 24 hónappal a támogatási kérelem benyújtása előtt már rendelkeztek családi kerttel és/ vagy saját fogyasztásra szánt állatokkal és soha nem kaptak támogatást nemzeti és/vagy európai alapokból mezőgazdasági tevékenységükre (állatok esetében 1 UMV, földterületek és méhek esetében 1232,7 SO, az összesített minimális jogosultsági küszöbértéket pedig legfeljebb 2.300 SO lehet)

Az állatok esetében a határértékek az alábbi táblázatban szerepelnek:

SSz.ÁllatfajokJellemzőkUVM
1.Szarvasmarha1 év alatt0,400
1 és 2 év között0,700
bika 2 év fölött1,000
2 éves és idősebb üszők0,800
tejhasznú szarvasmarha1,000
nem tejhasznú szarvasmarha0,800  
2.Bárány és kecske0,100  
3.Sertés20 kilogrammnál kisebb élősúlyú malacok0,027  
kocák és tenyészkocák 50 kilogrammos vagy annál nagyobb élősúlyúak0,500  
egyéb sertések0,300  
4.Szárnyasokhúscsirke0,007
tojó tyúkok0,014
pulyka0,030
kacsák0,010
libák0,020
struccok0,350
máshova nem sorolt egyéb baromfi0,001  
5.Nyulak, nőivarú tenyésznyulak 0,020  
A UVM (coeficienţii Unităţilor Vită Mare) együtthatói olyan konverziós tényezők, amelyeket az állatok különböző típusainak méretét és gazdasági értékét összehasonlításra és értékelésre használnak. Ezek a tényezők lehetővé teszik különböző állatkategóriák átszámítását egy közös mértékegységbe, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a mezőgazdasági programok és támogatások kiszámítását és kezelését.
 • a mezőgazdasági egység mikró- vagy kisvállalkozásként van bejegyezve a pályázat leadásának időpontjában
 • a vállalkozás bejegyzése, és/vagy annak mezőgazdasági tevékenysége, nem lehet régebbi mint 24 hónap a támogatási kérés benyújtásának időpontjában
 • az a fiatal gazda, aki 24 hónapnál régebbi vállalkozással szeretne pályázni, a mezőgazdasági CAEN kód engedélyeztetése nem lehet régebbi mint 24 hónap a pályázat leadásának időpontjában.

A pályázónak meg kell felelnie a következő kötelező feltételeknek:

 • a fiatal mezőgazdasági termelőnek abban a közigazgatási egységben kell letelepednie, ahol a gazdaságot nyilvántartásba vették
 • ha a pályázónak van egy másik munkahelye, annak székhelye, tevékenysége ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie, ahol a gazdasága működik
 • a vállalkozás székhelyének, amely már meg van, vagy amelyet kötelező módon meg kell nyitnia, ott kell lennie, ahol a gazdasága van
 • kell rendelkeznie valamilyen mezőgazdasági szakirányú képesítéssel (középiskola, felsőfokú végzettség, szakképesítés, képzés), vagy vállalnia kell, hogy a második részlet kérésének letevéséig elvégzi azt
 • abban az esetben, ha a pályázó nappali tagozaton tanul, a tanintézménynek ugyanabban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie, ahol a gazdasága működik.

Amennyiben ez a feltétel a kérelem benyújtásakor nem teljesül, minden olyan fiatal mezőgazdasági termelőnek, akinek lakóhelye/munkahelye/oktatási intézménye nem ugyanabban a körzetben vagy a gazdaság nyilvántartásba vételének körzetével határos területen található, lehetősége van arra, hogy a finanszírozási szerződés aláírásakor benyújtja a lakóhelyre vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat. Igazolhatják munkahelyük székhelyének változását, illetve azt is hogy ugyanazon körzetben vagy a körzettel szomszédos területen lévő egyetemet választották, amelyben az üzemet nyilvántartásba vették, vagy választhatják a látogatás nélküli képzést, ebben az esetben nincs behatárolva a körzet.

A pályázat futamideje:

 • megvalósítási időszak – minimum 2 év, maximum 3 év vagy 5 év a gyümölcs- és csemegeszőlő-ágazat esetében – Ebben az időszakban kell megtörténnie a fent említett saját mezőgazdasági termékek értékesítésének és az új mezőgazdasági eszközök beszerzésének, valamint minden beruházásnak.
 • után követési időszak – 5 év– az után követési (monitorizálási időszak) a támogatás második részletének kifizetésétől számított 5 éves időszakot jelenti.

FIGYELEM!!! Egy családból (férj / feleség) csak egyik családtag részesülhet támogatásban.

A gazdaság átvétele férj és feleség esetében nem számít bele a pontozásba.

A hegyvidéki és síkvidéki pályázatok pontozását teljesen különválasztották az alábbiak szerint!

SÍKVIDÉKI GAZDASÁGOK

Pontozási rendszer

Minimum 30 pontot el kell érnie a pályázónak!

SorszámKiválasztási elvek és kritériumok  Pontozás
1.A képesítési szint (A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)Maximum 15 pont
   1.1 Felsőfokú, líceumi vagy poszt líceumi végzettség (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)15 pont
  1.2 Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)   10 pont
2.A védett helyen történő zöldségtermesztés ösztönzésének elve A pont megszerzéséhez a (meglévő és/vagy a projekt által javasolt) védett helyek teljes területét fűtési rendszerrel kell ellátni.30 pont
   2.1 A kérelmezőnek a gazdaságban legalább 7 100 EUR értékű, védett helyen lévő zöldségfélékből álló standard termeléssel kell rendelkeznie, és a védett helyek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást kell javasolnia.30 pont
2.2 A kérelmezőnek a gazdaságában 2 300 és 7 100 euró közötti szabványos termelési értékű, védett helyen termesztett zöldségekből álló termés van, és a projekt keretében a védett helyek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást javasol.20 p
3.Gazdaságok egyesítésének elve  Maximum 10 pont
   3.1 – A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól.  10 pont
  3.2 – A pályázó legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz7 pont
3.3 – A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át5 pont
4.Gazdasági szerepet betöltő társulási formához való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet)10 pont
 4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja.10 pont
5.A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve (A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.)10 pont
 5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét, és állattartó gazdaságok esetében az összes állatállományt.10 pont
6.Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz:25 pont
 6.1 – Ökológiai gazdálkodás5 pont
6.2 – Biológiai kártevőirtás/biológiai beporzás10 pont
6.3 – Körforgásos gazdaság/ megújuló energia használata/ energiafüggetlen csepegtető öntözőrendszerek (a támogatás értékének legalább 10%-a)10 pont
 A 6.1, 6.2 és 6.3 pontok összevonhatóak. A biológiai beporzás esetében a 6.2 szerint 10 pont adható a védett területeken biológiai beporzási módszereket alkalmazó kérelmezőknek, és 5 pont adható a legalább 5 méhcsaláddal rendelkező kérelmezőknek, még akkor is, ha nem rendelkeznek mezőgazdasági földterülettel.   A 2.1. pont szerinti pontokat kapó pályázók esetében a 6.3. pontok akkor adhatók, ha a megújuló energiába és/vagy öntözésbe történő beruházás/beruházások a projekt által megcélzott védett területek teljes területét lefedik. Egyéb pályázók esetében a pontok akkor adhatók, ha a támogatás értékének legalább 10%-át a körforgásos gazdaságba/megújuló energiába/csöpögtető öntözésbe fektetik be.
 TOTAL100 PONT

HEGYVIDÉKI GAZDASÁGOK

Pontozási rendszer

Minimum 30 pontot el kell érnie a pályázónak!

SorszámKiválasztási elvek és kritériumok  Pontozás
1.A képesítési szint (A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)Maximum 15 pont
   1.1 Felsőfokú, líceumi vagy poszt líceumi végzettség (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)15 pont
  1.2 Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)   10 pont
2.Az állattenyésztési ágazat előmozdításának elve25 pont
   2.1 A kérelmező gazdaságában az S.O. többsége az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódik (több mint 50%).25 pont
3.Gazdaságok egyesítésének elve  Maximum 15 pont
   3.1 – A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól.  15 pont
3.2 – A pályázó legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz10 pont
3.3 – A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át7 pont
4.Gazdasági szerepet betöltő társulási formához való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet)10 pont
 4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja.10 pont
5.A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve (A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.)5 pont
 5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét, és állattartó gazdaságok esetében az összes állatállományt.5 pont
6.Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz:30 pont
 6.1 – Ökológiai gazdálkodás10 pont
6.2 – Precíziós gazdálkodás, beleértve a termelési folyamatok optimalizálására szolgáló automatizált rendszereket (a támogatás értékének legalább 5%-a)10 pont
6.3 – Körforgásos gazdaság/ megújuló energia használata (a támogatás értékének legalább 10%-a)10 pont
 A 6.1, 6.2 és 6.3 pontok összevonhatóak.  
 TOTAL100 PONT

Írj egy hozzászólást

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük