Románia Mezőgazdasági Minisztériuma elfogadta a rendeletet, miszerint támogatás igényelhető a védett területeken – üvegházakban vagy fóliasátorban – termesztett paradicsomra.

A támogatás maximális értéke 3000 euró, de feltételt képez, hogy a paradicsommal beültetett terület legalább 10 ár (1000 m2) kell legyen. Továbbá a pályázónak szerepelnie kell annak a polgármesteri hivatalnak a mezőgazdasági nyilvántartásában, ahová közigazgatásilag tartozik, hivatalos dokumentumokkal kell bizonyítania legkevesebb 3000 kilogramm paradicsom termelését, valamint vezetnie kell a növényvédő szerekkel végzett kezelések nyilvántartását is.

Pályázhatnak mezőgazdasági termelők, termelői engedéllyel rendelkező fizikai személyek, jogi személyek, engedélyezett magánszemélyek, egyéni vállalkozások, valamint családi vállalkozások is.

A kedvezményezettek kötelesek benyújtani a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz egy kérelmet, legkésőbb 2023. március 1-ig.

Az egy vállalkozásnak nyújtott támogatás teljes összege nem haladhatja meg a 20 ezer eurót három pénzügyi év alatt, az aktuális pénzügyi év során, illetve az előző két pénzügyi évben. A kérelem benyújtásakor a Mezőgazdasági Igazgatóság által kijelölt felelősök ellenőrzik az igényelhető és folyósítható támogatás mértékét.

Az ellenőrzést követően a kedvezményezettek kitöltik és benyújtják a támogatást igénylő kérelmet, legkésőbb április 1-ig, az alábbi dokumentumokkal együtt:

  1. személyazonossági másolata a kérelmezőnek vagy a törvényes képviselőnek, ha a kérelmet meghatalmazott személy nyújtja be;
  2. 2023. december 31-ig érvényes termelői engedély másolata;
  3. az Országos Cégjegyzék/Országos Egyesületek és Alapítványok Nyilvántartási Hivatala (vagy aminek alapján a tevékenységét folytatja) által kibocsátott bejegyzési dokumentum másolata
  4. aktív bankszámla/kincstári számlaszám igazolása;
  5. eredeti igazolás a 2023-as évre vonatkozóan a Mezőgazdasági Nyilvántartásból, amely igazolja a kérelmező által használt védett területtel rendelkező földterületet bármely olyan jogi okirat alapján, amely az adott földterületre használati jogot biztosít.

A kérést, a fent említett dokumentumok kíséretében be lehet küldeni elektronikusan, postai úton vagy gyorspostával is a megfelelő Mezőgazdasági Igazgatósághoz.

Az elektronikus úton megküldött dokumentumokat aláírással és keltezéssel kell ellátni, a másolatokat a kérelmezőnek „az eredetinek megfelelően” hitelesítenie kell.

Abban az esetben, ha a pályázó különböző megyékben/UAT-ban található védett területeken termel paradicsomot, egyetlen támogatási kérelmet készít és nyújt be ahhoz a Mezőgazdasági Igazgatósághoz, ahol a legnagyobb megművelt területe található.

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a Mezőgazdasági Igazgatóság benyújtja a Helyi növény-egészségügyi hivatalhoz (OFJ) a támogatási program lehetséges kedvezményezettjeinek névsorát a hatósági ellenőrzések elvégzése-, valamint mintavételek elvégzése érdekében a paradicsomban előforduló növényvédőszer-maradványok maximális alkalmazható szintjének meghatározására.

A kedvezményezettek kötelesek legalább 10 nappal a paradicsom betakarítása előtt írásban értesíteni a Mezőgazdasági Igazgatóságot e-mailben, faxon vagy postai úton. Ekkor történik meg a termőterület ellenőrzése is.

A védett területeken szerzett paradicsomtermesztés elérését igazolni kell a napi záró pénzügyi jelentések/számlák/ lapok másolatával a kereskedelmi füzetből.

Írj egy hozzászólást

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük